TESTE 1
Simplificando a soma, temos:
100 log 10 + 100 = 
(O logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1)
100 x 1 + 100 = 
100 + 100 = 
200

RESPOSTA = 200